Защита на лични данни

  

Защита на лични данни

Туристическа агенция „НАЖАР ТРАВЪЛ“ ООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

 НАЖАР ТРАВЪЛ“ ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

    има изрично писмено съгласие на клиента;

    информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, тъй като търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.